Ansøgninger til Rum til fællesskab

Dialog Holbæk har indleveret to ansøgninger til puljen Rum til fællesskab. Det ene projekt handler om et nyt hus for fællesskab i Holbæk By. For at komme i gang med huset ønsker vi at lave et pilotprojekt for at teste behovet og udvikle en permanent drifts- og finansieringsmodel. I pilotprojektet vil vi leje os ind i private lokaler, da der ikke umiddelbart er nogle kommunale lokaler i Holbæk By til formålet.

Download projektbeskrivelse – Et nyt hus for fællesskab

Det andet projekt om at lave sikre cykelforbindelser til Holbæk Sportsby mellem Omfartsvejen og Ladegårdsalleen. Den åbner snart, og hermed flyttes en stor del af byens sportsaktiviteter fra Holbæk Have og Borgmestergårdsvej. Det er vigtigt, at dette nye samlingssted fra dag ét bliver tilgængeligt på en sikker måde for byens cyklister.

Download ansøgning – Sikker trafik til Sportsbyen fra østbyen/sydøstbyen