Bestyrelsen

Følgende er medlem af bestyrelsen for Lokalforum Holbæk:

  • Mikkel Lundstrøm (formand)
  • Jane Brandt (næstformand)
  • Ole Rasmussen (kasserer)
  • Magnus Lykke Jørgensen
  • Erik Birch Eriksen
  • Lars Halberg (suppleant)
  • Karin Dalskov (suppleant)

Læs referaterne fra bestyrelsesmøderne

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 11/6-24 kl. 20.00. I juli er der ingen bestyrelsesmøde. Fra og med august afholdes bestyrelsesmøderne hver 3. tirsdag i måneden kl. 20.00.