Borgerhus-gruppen

Vores vision for huset er, at det skal være et sted, der…

Vi er en gruppe borgere tilknyttet Dialog Holbæk, der har et stort ønske om at etablere et nyt borgerhus i Holbæk by. Vi mener, at der behov for sådan et hus, der er åbent for alle, og hvor man ikke behøver at være medlem af en forening for at være med. Et åbent hus med åbne rammer hvor alle er velkommen. referat

  • sætter gang i fællesskab og engageret medborgerskab og får borgere, kommune, virksomheder og andre aktører til at spille sammen for det fælles bedste.
  • lægger grunden for uddannelse og beskæftigelse.
  • forbedrer den fysiske og psykiske sundhed ved, at der er et socialt rum til alle.

I efteråret 2018 indsendte vi en ansøgning om tilskud fra Rum til fællesskab. Her vi fik bevilget 150.000 kr. Derudover har Dialog Holbæk afsat 100.000 kr. til opstarten.

I ansøgningen søgte vi om tilskud til at leje os ind i private lokaler, da der ikke umiddelbart er nogle kommunale lokaler i Holbæk By til formålet. Politikerne besluttede dog, at det skulle etableres og indrettes i eksisterende kommunale lokaler, men uden at beslutte, hvor det skulle være.

Vi arbejder nu på en alternativ løsning og vil lave et forslag til et midlertidigt borgerhus på havnen i samspil med de øvrige funktioner i området. Vi har kig på et kommunalt areal, som i lokalplanen er udlagt til en kanal, hvor vi håber på at kunne lave et midlertidig borgerhus inden denne kanal kommer. Det er ikke bestemt fra kommunens side, at vi midlertidigt kan bruge området, så derfor skal vi lave et forslag til, hvordan området kan bruges med henblik på, at vi kan sende en ansøgning til kommunen om midlertidig anvendelse af området.