Kogræsser-laug

Lokalforum Holbæk bevilgede ca. 4.000 kr. til Ladegårdens Kogræsserlaug. Her er deres beskrivelse af initiativet:

I Holbæk er vi en gruppe, der har startet et kogræsserlaug op på markerne mellem skagerrakvej og Kunsthøjskolen, ’Ladegårdens Kogræsserlaug’. Vi er 18 medlemmer, og har oprettet os som forening. Flere af disse er familiemedlemskaber. Derudover er børnehuset Elverhøj og Holbæk By Skole afd. Absalon medlem. De vil integrere dyre-og naturoplevelserne i deres praksis. Vi er tilfredse med antallet. Når vi er kommet over første opstart, vil vi gøre en indsats for at få flere – forskellige – aktører med, alene fordi vi tror et bredt medskab kan komme såvel den enkelte, køerne (fordi de så bliver talt mere til), og området bredt til gavn, at det er et fællesskab på tværs.

Foreningen er startet på initiativ af Det socialfaglige team i Ladegårdsparken, Børnehuset Elverhøj og en borger. Ambitionen var at medvirke til kødproduktion på et bæredygtigt og dyreetisk forsvarligt grundlag, og ikke mindst at medvirke til skabe lokale møder på tværs samt at understøtte en levende, social, åben og naturinteresseret kultur i lokalområdet.

Kommunen har bekostet nyt hegn, samt dræn, så området var anvendeligt, og sat os i forbindelse med dyreholder, der også har økologiske køer gående i Tuse og på Orø. Vi modtog køer i april 2018. Der er lige nu (maj 2018) 11 økologiske køer og 2 kalve. Flere kalve er på vej. Lauget er kommet godt i gang og har skabt møder på tværs, samt medvirket til stor glæde både hos medlemmer og forbipasserende.