Vil du være med til at udvikle Vores Have?

Invitation til gåtur og workshop den 2. maj

Holbæk Kommune, Fors A/S og Dialog Holbæk har indledt et samarbejde om at klimasikre det nye boligområde, der er på vej ved Holbæk Have. Holbæk Have er området, der i dag rummer stadionhal og boldbaner.

Regnvandet skal håndteres lokalt, og det giver mulighed for at lave spændende løsninger, hvor vandet håndteres på jordoverfladen, så det samtidig kan bruges til at give hele området en visuel og rekreativ identitet.

”VORES HAVE”
Det nye boligområde planlægges omkring en central grøn kile, der forbinder boligområdet og naboområderne med naturområdet Fælleden. Den grønne kile skal være et offentligt tilgængeligt område, som skal indeholde stiforløb og forskellige aktivitets- og opholdsmuligheder. Den grønne kile skal således bruges både af de kommende beboere i Holbæk Have samt naboer og andre borgere i Holbæk by.

Derfor skal den grønne kile skabes sammen med dem, der vil bruge den. Holbæk Kommune, Fors A/S og Dialog Holbæk inviterer til en fælles gåtur i Holbæk Have og efterfølgende workshop. Vi vil nemlig gerne spørge dig, hvad du har af ønsker og ideer til det nye område.

Onsdag den 2. maj 2018, kl. 17:00 – 20:00
Vi mødes ved Fælleshuset i Agervang, Agervang 24A, kl. 17:00.

Først går vi sammen en tur i Holbæk Have og taler om nuværende brug såvel som fremtidig brug og planer for området.

Derefter går vi tilbage til Fælleshuset, hvor vi spiser sammen og efterfølgende deltager i en workshop.

Vigtigt: Ved tilmelding skriv til fors@fors.dk senest den 29. april af hensyn til forplejning.

Vores Have er et samarbejdsprojekt, hvor vi i samskabelse med borgere, foreninger, institutioner og andre interessenter får de kommende brugeres input i spil tidligt i processen. Vi håber derfor på et godt fremmøde og ser arrangementet som startskuddet på en god dialog og proces om klimasikring i Holbæk Have.

Med venlig hilsen,
Holbæk Kommune, Fors A/S og Dialog Holbæk

Skriv et svar