Nyt fra borgerhusgruppen

Borgerhusgruppen er fortsat i gang med at finde rum til fællesskab i Holbæk by. Et ønske fra gruppen har været at bruge en del af Østre Skole til borgerhus. Vi har været i dialog med Bygningsstyrelsen, som sendte vores henvendelse videre til de statslige arbejdspladser, der flytter ind på skolen medio 2020. De finder det positivt, at der er lokal interesse for Østre Skole-projektet og for at skabe liv i og omkring bygningerne. Men det er ifølge dem for tidligt i processen med renoveringen af skolen til at afgøre, hvad der præcist er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til evt. ekstern lokaleanvendelse og lokale samarbejdspartnere. De foreslår derfor, at vi henvender os igen på senere tidspunkt. På den baggrund har vi i borgerhusgruppen sat os for at finde en anden, evt. midlertidig løsning, indtil Østre Skole-projektet er kommet længere i processen.

Vi har derfor været i dialog med private ejere, om man evt. kan leje sig ind et sted, og vi planlægger at igangsætte et pilotprojekt, hvor vi afprøver et borgerhus i et års tid for at teste idéerne og se, hvad der er behov. I den forbindelse er vi glade for, at Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder har oprettet en pulje på 4 mio. kr. til rum til fællesskab, herunder lokale samlingssteder. De har en ansøgningsfrist d. 21. oktober, hvor vi satser på at kunne indsende en ansøgning vedrørende et pilotprojekt. Vi har desuden igangsat et samarbejde med ungdomsbyrådet, som arbejder på at skabe rum til ungdomskultur.

Hvis du har nogle spørgsmål eller gerne vil være med i gruppen, er du velkommen til at kontakte Jakob Villadsen på 2360 8254 eller mail@dialogholbaek.dk.