Søg penge

Hvis I har en god idé til et projekt, der kan skabe nye fællesskaber, bidrage til den demokratiske udvikling eller på andre måder forbedre Holbæk, kan I søge penge fra Lokalforum Holbæk. De eneste krav er, at projektet skal være almennyttigt, have en positiv betydning for byen og have bred opbakning blandt borgere, foreninger samt øvrige aktører i byen.

Foreningen skal anvende tilskuddet til aktiviteter, projekter og tiltag, der

  • er almennyttige og vurderes at have positiv betydning for lokalområdet
  • har bred opbakning i det lokale forum og blandt borgere, foreninger samt øvrige aktører i
    lokalområdet

Tilskuddet må ikke anvendes til lønninger, kommercielle aktiviteter eller aktiviteter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold. Tilskuddet må ikke anvendes som et tilskud til lokale erhvervsvirksomheder.

For at få penge skal I:

  1. Lave kort en projektbeskrivelse ved hjælp af denne ansøgningsskabelon
  2. Sende projektbeskrivelsen til Jane Brandt (næstformand) – jb@brandtentreprise.dk

Spørgsmål omkring ansøgninger kan sendes til Jane Brandt (næstformand) – jb@brandtentreprise.dk

Bestyrelsen i Lokalforum Holbæk vil behandle ansøgningen hurtigst muligt.

Vi opfordrer også ansøgere om blive medlem af Lokalforum Holbæk – både enkeltpersoner og foreninger kan blive medlem.