Formål

Lokalforum Holbæk har til formål at:

  • sætte gang i sociale fællesskaber samt styrke lokal identitet.
  • lægge grunden for engageret medborgerskab og sikre, at borgere med tilknytning til, eller engagement i byen, kan være med i en demokratisk proces, der kan udvikle Holbæk bys identitet, med udgangspunkt i de særlige styrker og attraktioner byen har.
  • være med til at skabe arbejdspladser på socialøkonomisk basis og hjælpe borgere i beskæftigelse, samt arbejde for kulturel udveksling og meningsfuld integration.
  • styrke samarbejdet imellem borgere og politikere og skabe rum til visioner, engagement, udvikling og gensidig inspiration – også til nytænkning.
  • skabe en platform, som kan danne grundlag for samarbejde mellem borgere, politikere, kommunale medarbejdere, foreninger og erhverv om byens udvikling.
  • fungere som indgang for de borgere, der ønsker hjælp til at komme videre med at starte nye aktiviteter og initiativer op, samt være bindeled imellem grupper og andre relevante aktører.
  • arrangere borgermøder og arrangementer om f.eks. demokrati, borgerdialog, fællesskab, frivillighed, byudvikling med videre.