Vores Have

Vores Have var et samskabelsesprojekt, hvor Holbæk Kommune, Fors A/S og Lokalforum Holbæk samarbejdede om en mulig klimasikring af det nye boligområde, der er på vej ved Holbæk Have. Holbæk Have er området, der i dag rummer stadionhal og boldbaner.

Regnvandet skal håndteres lokalt, og det giver mulighed for at lave spændende løsninger, hvor vandet håndteres på jordoverfladen, så det samtidig kan bruges til at give hele området en visuel og rekreativ identitet.

Det nye boligområde planlægges omkring en central grøn kile, der forbinder boligområdet og naboområderne med naturområdet Fælleden. Den grønne kile skal være et offentligt tilgængeligt område, som skal indeholde stiforløb og forskellige aktivitets- og opholdsmuligheder. Den grønne kile skal således bruges både af de kommende beboere i Holbæk Have samt naboer og andre borgere i Holbæk by.

Projektet om, hvordan den grønne kile kunne skabes sammen med de kommende brugere, stoppede dog, da kommunalbestyrelsen valgte at sælge det område, hvor den grønne kile skulle være og overlod det til de kommende ejere at stå for det område.

Derfor var der kun én aktivitet i projekt, nemlig en fælles gåtur i Holbæk Have og efterfølgende workshop om ønsker og idéer til det nye område d. 2. maj 2018.