Tilgængelighed

Dialog Holbæk vil arbejde for ligestilling i form af god adgang for alle. Vi vil være med til at skabe tilgængelighed og opmærksomhed omkring rimeligheden af, at alle borgere har mulighed for at deltage i oplevelser, fritidsinteresser og naturoplevelser. Der skal være god adgang for alle, uanset om man er et menneske på hjul, er gangbesværet eller ej.

Denne sommer lykkedes det Røllike at komme i vandet for første i mange år. Vi fandt en badebro med trappe og gelænder, så det let kunne lade sig gøre.

Danske Handicaporganisationer

Handicaprådet i Holbæk Kommune