Byrum, trafik og byggeskik-gruppen

Gruppen arbejder med forslag til Holbæks fysiske planlægning.

Her kan du finde de høringssvar, som der er blevet sendt: