Stiftende generalforsamling

Dialog Holbæk – nu som forening

En gruppe aktive borgere havde valgt at bruge deres tirsdag aften på at stifte Dialog Holbæk som forening. Aftenen startede med fællesspisning og en dialog om, hvad hvilke problemer, der er i Holbæk by, drømme og visioner for byen samt idéer til konkrete projekter og aktiviteter. Dernæst blev rammerne for foreningen besluttet, og der blev valgt en bestyrelse. Endelig var der en opstart af grupper, der skal arbejde med specifikke initiativer og emner.

Download referat af den stiftende generalforsamling

Her er de drømme, problemer og idéer, der blev delt:

Drømme for Holbæk by

 • Flere cykelstier
 • Færre biler på Ahlgade
 • Et fælleshus for alle, til at mødes
 • Bilfri Ahlgade, istedet en park gennem Ahlgade
 • Holbæk i Fællesskab – i praksis
 • Mere dialog
 • At vi bliver mangfoldighedens by
 • Flere offentlige skraldespande. Mange bænke over det hele. Ordentlige sjove legepladser. Flere steder, så mennesker kan mødes.
 • God idé med et sted, man går ind og snakker, måske en kreativ café
 • Medborgerhus
 • Et nyt fælleshus med åbne rammer
 • At få mere sol og vind-energi
 • At blive medlem af slowfood-bevægelsen
 • At blive en økologisk base, fx børnehaver, sygehus, plejehjem…
 • Medmenneskelig by – unge, ældre, indvandrere

Problemer for Holbæk by

 • Dårlige og ringe gang- og cykelforhold
 • Fortorve i plan. For mange fulde skraldespande
 • Veje og fortorve er ujævne, trænger til at at blive jævnet
 • Kommunens økonomi
 • Tilgængelighed for alle?
 • De mange kasser/båse
 • På trods af www.holbaek.dk er det svært spcecielt som ny at finde et sted, hvor man kan mødes uden at skulle betale kontingent
 • Mangler elevator
 • Ikke cykel-venlig
 • Mangler aktiviteter for ældre/ensomme
 • Mangler et ‘gå i byen’, dansested for ældre/gamle
 • For mange p-pladser. Byg et p-hus eks. på den “gl. Vølundgrund” bag den gl. sygeplejeskole/elevbygning.
 • Ahlgade er cyklist-fjendtlig

Idéer til Holbæk by

 • El-delebils klub. En forening eller Dialog Holbæk. Der kan tages kontakt Kbh. Delebilsklub for videre info og idéer til det. For ved klub er det er en non-profit forening.
 • Parfumepolitik på offentlige steder. Eks. sygehus sådan at man ikke bliver mere syg af at tale m. læger, sygeplejersker, portører, sekretærer, rengøringspersonale. Bibliotek, kommunekontorer, plejehjem, børnehaver, skoler, fritidshjem, m.m. Hvad hjælper rygepolitik når luften mættes med kemikalier der er allergifremkaldende og sundhedsskadelige.
 • Grøn kommune – dvs. ingen ukrudts-sprøjtemidler, minmering af saltning i vinterhalvår, etablering af alternativ energi (vind, sol og regnvand), økologisk mad på sygehus, plejehjem, skoler, kommunekantine, m.fl., bedre cykelforhold, dvs. asfaltering og renhold af eksisterende, elbusser til bykørsel, Ahlgade gågade hele året, kampagner for oplysning.
 • Flere cykelstier
 • Spisefællesskaber på tværs af boligområder
 • Mere by-natur
 • Løberute med café gennem små byer
 • Dansested
 • Medborgerhus, café – social virksomhed
 • Kunsthal Holbæk (havnen)
 • Et sted hvor alle er velkomne. I billig cae på hovedgaden i Holbæk. Ok at den må flytte, men kun i centrum. Kan være indgang til alt det, der er.
 • Bedre forhold for ældre og dårligt gående.
 • Et indkøbscenter (indendørs)
 • Ahlgade -> Ren gågade. Vil give mere lyst til at opholde sig der og dermed øge handlen. Der kan laves spændende vandløb med kunst og lydpåvirkede springvand, der renser luften for partikler og giver lydhvikle – afstresser.
 • Holbæk Stemmer – valgfremmekampagne
 • Et medborgerhus(fælleshus) med praktiske værksteder – café og møderum. Værksteder: Glas/keramik, foto, computer, grafik, smedje og lign. Besøg Aalborg. Medborgerhus til kopiering. Møderum til lån af små grupper el. læseklub. Café med jobtræning – økologiske varer til en billig penge, så alle kan være med. Lille hjørne med bøger og aviser. Scene til optræden. Gårdhave til optræden. Østre Skole vil være fantastisk.
 • Få et mellemled mellem Kunsthøjskolen og de af kommunen stort indkøbte kunstværker. Styrk græsrødder ved eks. dannelse af kunsthåndværkerhuse på den nye p-plads overfor Elværket ned mod havnen. Kunsthøjskolen -> medborgerhus -> håndværkerhuse – proff. Det vil også give mere at se på for turister, så Holbæk ikke KUN består af kædebutikker, som i alle andre byer.
 • Bedre adgangsforhold f. Andelslandsbyen. 1) Skiltning. 2) Busrute. 3) Cykel og gangsti.
 • Udvidelse af fjordstien
 • Gartnervogne til medborgerudlån for vækstvedligeholdelse
 • Bådture i Fjorden og til Orø, Skvulp arrangementer

Skriv et svar