Fællesmøde i Dialog Holbæk

Den 3. oktober var der fællesmøde i Dialog Holbæk. Planen med fællesmøderne i Dialog Holbæk er, at de skal afholdes minimum hvert halve år, og at de skal være en mulighed for, at aktive borgere kan mødes på tværs af interessefelter. Møderne skal orientere om gruppernes arbejde, skabe netværk og/eller udvikle idéer til nye aktiviteter og projekter.

På mødet arbejdede nogle af grupperne i Dialog Holbæk med deres fokuspunkter for det næste stykke tid. Borgerhusgruppen besluttede at gå sammen med gruppen “4 os kreative” og skifte navn til Fællesskab Holbæk. Gruppen vil efter kommunalvalget afholde et dialogmøde med politikere fra det nye byråd og andre interesserede borgere om muligheden for et nyt borgerhus i Holbæk by. Gruppen for Byrum og Trafik talte om, at de i det næste stykke tid vil holde øje med kommuneplanen og holde et møde, når den bliver sendt i høring.

Skriv et svar