Et nyt borgerhus på to timer

Tirsdag d. 5. december om eftermiddagen mødtes omkring 30 borgere på Østre Skole for at have en dialog om et nyt borgerhus i Holbæk by. De to timer, hvor borgerne mødtes, var også et 2-timers forsøg på at afprøve mulighederne for et nyt borgerhus.

Mødet var arrangeret af borgerhus-gruppen, der er koblet til Dialog Holbæk, og efter en fællessang indledte Jakob Villadsen fra gruppen mødet med at præsentere tankerne bag huset. Nogle af de spørgsmål, som et nyt borgerhus muligvis kan være svaret på, er bl.a.:

  • Hvor er det uformelle, spontane fællesskab udenfor foreninger og specifikke interesse-fællesskaber?
  • Hvor mødes man på tværs – af kulturer, alder, interesser og bopæl?
  • Hvor kan det overraskende møde finde sted?
  • Hvor er det sted, man kan undres? De rum, der ikke er defineret på forhånd? De mulighedsorienterede rum i stedet for de formålsorienterede?
  • Hvor kan man mødes og drøfte “hverdagspolitik” – borgernes drømme og ønsker for fremtiden – og borgernes bud på løsninger af de fælles udfordringer?

Ønsket er på sigt at skabe et sted, der kan det – og mere til. Kun fantasien sætter grænser. Et muligt sted for borgerhuset kunne være Østre Skole. Lige nu huser den tidligere skole Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC), og på sigt flytter nogle statslige arbejdspladser ind. Planen er også, at bygningerne skal sælges, og i en artikel fra Nordvestnyt kunne man læse, at et salg lige var ved at falde på plads. Men der burde også være plads til et borgerhus. Området omkring Østre Skole er byens hjerte, og et et borgerhus ville passe perfekt ind her. Der kunne også være en idé i at tænke funktionerne sammen. Kan et nyt borgerhus bidrage til et aktivt studiemiljø i byen sammen med HUSC? Kan der i et nyt borgerhus indgå en social-økonomiske virksomhed, der om dagen lavede frokost til de ansatte hos de statslige arbejdspladser, og om aftenen åbnede op for folkekøkken? Jakob sluttede af med en opfordring til, at kommunen, Dialog Holbæk og en evt. kommende ejer arbejder sammen om at udvikle Østre Skole. Fx kan Dialog Holbæk søge nogle midler til renovering, som kun civilsamfundsaktører kan søge. Østre Skole er en vigtig del af byens kulturarv – og byens borgere har ansvar for byens kulturarv og holde den levende uanset om den er på kommunale eller private hænder.

Efter det indledende oplæg var en dialog om mulighederne. Flere nævnte huse i andre byer som inspiration, fx “Værkstedet” i Århus med kreative værksteder for ældre og handicappede (wWw.østergade40aarhus.dk), INSP! i Roskilde, Huset på Næsset og Beboerhuset i Sjællandsgade i Århus. Én nævnte et aktivitetetshus i Sønderjylland, som var en ramme om ungdommen til at mødes om kreative aktiviteter på sammen med vennerne og på tværs af generationer. Det mødested mangler i Holbæk. Mange små byer kan have det – hvorfor kan Holbæk ikke? Der er mangel på rum til kreative fællesskaber i åbne arbejdende værksteder (maling, syning, glas, keramik osv.).

Der blev talt om, at vi mangler et “modspil” til det etablerede kultur- og foreningsliv. Der mangler noget til dem, der ikke har mange midler og ikke er med i “klubben”. På mødet var der et klart budkab til de politikerne: Stedet mangler og der er en gruppe frivillige, der gratis lægger deres kræfter i det. Men der mangler politisk opbakning og ressourcer.

På mødet var der to repræsentanter fra nyvalgte kommunalbestyrelse til stede, nemlig Bente Röttig fra SF og Leif Juhl fra Enhedslisten til stede. De bakkede begge op om idéen. Leif foreslog, at Dialog Holbæk tager et møde med den nye borgmester snarest muligt i det nye år. Bente, som bliver formand for et nyt socialudvalg, synes, at det var en oplagt idé at koble et nyt borgerhus med den kommunale indsats inden for det sociale område. Der er behov for et uforpligtende sted, som borgere med sociale problemer ikke skal visiteres til.

Der var enighed på mødet om, at Østre Skole er optimalt til formålet, og det vil være ok med en midlertidig brugskontrakt frem til et evt. salg. Østre Skole er bl.a. optimtal, da der brug for et sted, der er fysisk tilgængeligt for alle, og Østre Skole har gode adgangsforhold, hvilket Kulturkasernen f.eks. ikke har.

Der blev også talt om, hvordan stedet skal styres. Det er vigtigt, at stedet opstår og drives “nedefra” med de aktiviteter, som borgerne selv ønsker, men der kan samtidig være en udfordring i forhold til koording, og hvem der har ansvaret, fx lavpraktisk ift. at sikre, at der er ryddet op. Der er i initiativgruppen ikke endnu lavet en færdig plan for organiseringen, men Dialog Holbæk kan fungere som en organisatorisk ramme for borgerhuset. Fordelen ved Dialog Holbæks vedtægter er, at den både kan fungere som frivillig forening og socialøkonomisk virksomhed. Derudover drejer det sig om fra start af at skabe en kultur, hvor alle har respekt for hinanden og passer på tingene.

Efter den indledende dialog var der mulighed for at afprøve borgerhuset og gå på opdagelse i lokalerne på Østre Skole. Der var åbent i caféen, hvor der var gløgg, og hvor man selv kunne lave æbleskiver efter forskellige egnstraditioner. Der var lavet en lille test af et kunstværksted og et ‘bytte ting’-sted, og der var et rum indrettet til digtoplæsning.

Efter et par gode, hyggelige og inspirationsrige timer lukkede borgerhuset igen, men forhåbentligt kan det snart åbne dørene op igen.

 

 

Skriv et svar