Stiftende generalforsamling

Generalforsamling 2018 i Dialog Holbæk

Der er generalforsamling i Dialog Holbæk tirsdag d. 24. april kl. 19 på Holbæk Bibliotek. Her vil vi både kigge tilbage på det år, der er gået siden den stiftende generalforsamling og drøfte det kommende års indsatser og aktiviteter. Alle er velkommen! Hvis du ikke er medlem af Dialog Holbæk, kan du melde dig ind på denne side. Dagsordenen er:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelses beretning
  3. Drøftelse af planer for det kommende år
  4. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag
  5. Fastlæggelse af kontingent for støttemedlemmer
  6. Indkomne forslag (forslag skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest én uge før generalforsamlingen)
  7. Valg
  8. Eventuelt

Skriv et svar